Vitamine A

Vitamine A kan veel wonderbaarlijke dingen doen waarvan nog slechts weinig mensen zich bewust zijn
Extra vitamine A is een zeer krachtige stimulans van het immuun-systeem. Het vergroot de thymusklier in de borst met 100% en ver-groot de capaciteit. Na ongelukken en verwondingen verkleint deze thymusklier (meesterklier van het lichaam). Vitamine A kan dit eenvoudig voorkomen. Vitamine vermindert de kans op kanker bij proefdieren die een kankerverwekkende stof kregen toegediend.
Vitamine A verbetert het uiterlijk van de huid. Vitamine A be-schermt tegen virus infecties en bacteriële infecties.
Voldoende vitamine A kan volgens onderzoek belangrijke geboorte-gebreken voorkomen (zoals spina bifida; open rug).
Lees de laatste alinea in verband met (meestal onware) geruchten omtrent overdosering van vitamine A.
Vitamine A is een anti-oxydant. Een anti-oxydant is een anti-roestmiddel. In ieder organisme worden vrije radicalen geprodu-ceerd. Dit zijn giftige stoffen, die de voornaamste oorzaak zijn van het verouderingsproces. Vitamine A maakt een gedeelte van de-ze stoffen onschadelijk (zie folder vrije radicalen).
Vitamine A is pas giftig bij zeer grote hoeveelheden. De officië-le aanbevolen dagdosis ligt op 5000 IE per dag. Eventuele giftig-heidsverschijnselen treden pas op bij 100.000 IE gedurende lange-re tijd ingenomen. Acute vergiftigingen (nooit met dodelijke af-loop!) treden op bij meer dan 1.000.000 IE per keer.
Vitamine A is vereist voor een goed gezichtsvermogen. Onvoldoende vitamine A resulteert in een verminderd vermogen om in het donker te zien (nachtblindheid). Een ander verschijnsel van vitamine A gebrek is moeilijk tegen fel licht kunnen, tranende ogen krijgen bij fel zonlicht of bij koplampen ‘s nachts. Ook sneeuwblindheid is een vorm van vitamine A gebrek.
Vitamine A is vereist voor het genezen van wonden en voor het ge-zond houden van zg. epitheelweefsel. Dit is het beschermende laagje van de huid en van alle andere organen. Hierdoor vertraagt het het ontstaan van kanker. Bijna alle kankers, waaronder long-kanker en borstkanker, ontstaan als gevolg van beschadiging van epitheelweefsel. 50.000 IE vitamine A per dag voorkomt 90% van alle epitheelweefselkankers!
Vitamine A wordt voornamelijk opgeslagen in de lever, maar ook in de nieren en de longen. Zink is nodig voor het transport van vi-tamine A naar de plaatsen waar het nodig is. Tijdens en vlak na ongelukken en verwondingen kan de thymusklier in gewicht afnemen, soms wel tot 95% van het begingewicht. Waarschijnlijk is dit de reden dat na een ongeluk vaak infecties volgen. Vitamine A helpt dit te voorkomen.
LET OP:
Een te hoge dosis vitamine A kent de volgende verschijnselen: droog en ruw haar, verlies van wenkbrauwhaar, schilferende huid en gebroken lippen. Het eerste symptoom is vaak hoofdpijn. Dat wil niet zeggen dat wanneer een symptoom aanwezig is dit door vi-tamine A komt! Een te hoge dosis bestaat uit inname van 100.000 IE enkele maanden of 1.000.000 IE of meer ineens. Een overdosis is moeilijk te krijgen, maar inderdaad niet onmogelijk.
Beta-caroteen is een stof die in het lichaam voor een/zesde ge-deelte wordt omgezet in vitamine A. Giftigheidsverschijnselen zijn bij deze vorm van vitamine A niet mogelijk. (Zie beta-caroteen).
Aanbevolen dagdosis: 25.000 IE per dag.