Verkoudheid

*VERKOUDHEID*

8 gram vitamine C per dag is voldoende voor het voorkomen van 80% van

alle verkoudheden. (A. Hoffer)

De meeste mensen krijgen enkele keren per jaar een verkoudheid.

Sommigen zelfs veel meer dan enkele keren. Dit aantal kan sterk worden

teruggedrongen door het innemen van meerdere 1000 mg vitamine

C tabletten per dag.

Gewoonlijk wordt verkoudheid als ziekte onderschat. Je bent drie dagen

behoorlijk ziek en kunt nauwelijks werken. Het is beter om in bed te

blijven tijdens het ergste stadium van verkoudheid. Het verlies aan

arbeidsproductiviteit is behoorlijk groot. Vermenigvuldig drie dagen met

het aantal werkenden in Nederland en je krijgt een zeer groot getal. Dit

betekent verlies van productiviteit, maar ook verlies aan levens-vreugde.

Dat is niet eens het allerergste. Verkoudheden kunnen gemakkelijk een

secundaire infectie veroorzaken, zoals longontsteking, bronchitis,

oorontsteking, sinusontsteking, hersenvliesontsteking etc. Als dat het

geval is kan een onschuldig lijkende verkoudheid zelfs een

levensbedreigende ziekte worden. Ook bestaande ziekten zoals artritis of

hartziekten kunnen door een verkoudheid erger worden. Verkoudheid

ontstaat door besmetting met een virus. Ontstekingen ontstaan door

bacteriën. Daarom kan een verkoudheid niet met antibiotica bestreden

worden. Ontstekingen wel. Deze kunnen ontstaan omdat het virus de

weefsels van de neus en keel verzwakt. Hierdoor kunnen bacteriën

binnendringen en hun vervelende werk doen.

 

Zegt de dokter: Kom maar terug als u een longontsteking heeft.

Verkoudheid kan ik niet genezen, longontsteking wel.

 

6 tot 10% van de bevolking wordt nooit verkouden. Hun weerstand is

voldoende om immuun te blijven. Voor de meerderheid geldt dit niet. Zij

dienen zelf iets te verzinnen om in de 6 tot 10% groep te komen. Inname

van vitamine C is het belangrijkste middel hiervoor. 36 van de 37

onderzoeken, betreffende het innemen van vitamine C (om verkoudheden te

voorkomen) waren gunstig voor vitamine C. De gemiddelde afname van het

aantal verkoudheden was 31%. De gemiddelde hoeveelheid vitamine C was

hier zelfs vrij laag (200 mg).Voor de meeste mensen is 8 gram vitamine C

voldoende voor het voorkomen van 80% van alle verkoudheden. Als

onverhoopt toch een verkoudheid mocht ontstaan, dan dient het volgende

regime te worden gevolgd:

 

- Neem elk uur een vitamine C tablet in bij de eerste symptomen van een

verkoudheid (malaise, schraperige keel, niezen).

- Ga hiermee door zolang een gewone verkoudheid duurt (ongeveer een week).

- Het enige (omkeerbare) probleempje kan een zachte ontlasting zijn.

Vitamine C is veiliger dan de meeste verkoudheidsmedicijnen. Neem daarom

in ieder geval bij het begin van een verkoudheid 5-10 vitamine C pillen in

van 1000 mg elk.