Ouderen

*OUDEREN*

 Het aantal 100 jarigen schommelt in Nederland rond de 1000. Het grootste

deel hiervan is vrouw. De gemiddelde levensduur komt weliswaar steeds

ietsje hoger te liggen in Nederland, maar de kwaliteit van leven neemt

volgens onderzoek niet toe. De laatste 10 jaren van iemands leven worden

kwakkelend en onder voortdurend dokterstoezicht doorgebracht. Dit zijn

vaak geen prettige jaren, maar jaren van ongemak. Toch is er iets te

doen aan de kwaliteit van het leven, ook bij de oudere mens. Iedere

methode om iemand langer thuis te kunnen laten blijven, moet aangegrepen

worden. In verpleegtehuizen en ook in ziekenhuizen is het droevig

gesteld met de voedingstoestand van de patiënten. Velen hebben een

tekort aan meerdere vitaminen en mineralen. Een simpele toevoeging van

een vitamine- en mineralenpil zou al voor een oplossing kunnen zorgen.

 

Iemand die gezond oud wil worden, dient zo jong mogelijk te beginnen met

het nemen van maatregelen, die de gezondheid bevorderen. Maar ook op

latere leeftijd heeft het zin. Het innemen van extra vitaminen en

mineralen is hierbij de belangrijkste stap.

 

Dementie is de schrik van de ouder wordende mens. De ziekte van

Alzheimer is een vorm van dementie. 70% van alle dementiegevallen valt

hieronder. Vitamine E, vitamine C en coenzym Q10 zijn van waarde om de

ziekte van Alzheimer te voorkomen of te vertragen. Tekorten aan vitamine

B12, B1 en foliumzuur kunnen verschijnselen opleveren die lijken op de

ziekte van Alzheimer. Neem deze stoffen in, al was het maar om

vergissingen te voorkomen. Verder is gebleken dat mensen die geestelijk

actief bleven hun kansen op dementie aanzienlijk verkleinden.

Kruiswoordpuzzels oplossen loont!

 

Hartproblemen komen meer voor bij oudere mensen. Q10 kan de harten van

ouderen tientallen jaren jonger maken. Deze vitamine is

van het grootste belang voor iedereen boven de 50, maar zelfs ook boven

de 30. Het hart gaat krachtiger slaan door Q10. Ouderen zullen na inname

nog sneller dan jonge mensen merken dat zij zich fitter gaan voelen. Een

hartoperatie zal beter worden doorstaan wanneer de patiënt voor en

tijdens chirurgie vitaminen, mineralen, Q10 en extra vitamine C inneemt.

Het herstelvermogen van stress komt bij de patiënt weer op een jeugdig

niveau.

 

Veel oogklachten zijn te voorkomen door een goede voeding. Vitamine C,

E, B2 en A zijn van groot belang voor de ogen.

 

Botontkalking is eigenlijk geen ziekte van de ouderdom. Het begint

namelijk al veel vroeger in het leven. Het duurt jaren om op een punt te

komen waarvandaan geen weg meer terug is. Slechte voeding is de

voornaamste oorzaak van botontkalking. Na het 35e jaar neemt de

botdichtheid elke jaar af, wanneer geen extra vitaminen en mineralen

worden ingenomen. Calcium, magnesium, maar vooral vitamine C zijn van

groot belang voor iedereen die goede botten wil behouden. Hoe eerder men

begint hoe beter het is. Het innemen van extra vitaminen en mineralen op

latere leeftijd vergroot toch nog steeds de levenskwaliteit en verkleint

het aantal ziektedagen.