Intelligentie

*VITAMINEN EN INTELLIGENTIE*

Vitaminen en mineralen verhogen de intelligentie bij volwassenen en bij

kinderen. Dr. David Benton uit Engeland heeft zeven studies onder de

loep genomen over de effecten van vitaminen en mineralen op de

intelligentie. Vijf daarvan hebben een positief effect laten zien van

vitaminen en mineralen op de intelligentie. Vooral kinderen waarvan de

voeding niet goed genoeg was, vertoonden een toename van hun IQ. De

verandering vond voornamelijk plaats in de niet-verbale intelligentie,

Dat wil zeggen de intelligentie die niet afhankelijk is van kennis:

echte intelligentie dus. De toevoeging van vitaminen en mineralen is

volgens deze onderzoeken ook van belang voor een beter humeur en een

beter concentra-tievermogen. In één onderzoek steeg het IQ van de

vitamine groep met 9 punten. In de controle groep was er een stijging

van 1,8 punten.

 

In een ander onderzoek, van Kubala en Katz in 1960, bleek dat de

leerlingen die de meeste vitamine C binnenkregen 4,51 IQ punten meer

hadden dan de groep met een lagere vitamine C inname. De IQ’s

waren respectievelijk 113,22 en 108,71. Toen de groep met het laagste IQ

ook extra vitamine C kreeg steeg ook hun IQ en wel met 3,54 punten.

 

Hetzelfde is gebleken bij kinderen met het Down’s syndroom. Hun IQ

steeg gemiddeld van 46 naar 61 IQ punten, terwijl de controle groep

gelijk bleef. Een stijging van 15 IQ punten staat vaak gelijk met

onafhan-kelijkheid en jezelf kunnen redden in plaats van afhankelijk te

moeten blijven van de omgeving.

 

Dr. Rimland heeft zich in Amerika gespecialiseerd in het behandelen van

autistische kinderen met vitamine en mineralen. Hij benadrukt vitamine

B6 en Magnesium voor het behandelen van autisme.

 

In een testopzet van Dr. Rimland bleek dat ongeveer driekwart van de

kinderen een sterke verbetering vertoonde in hun symptomen.

  

In gevangenissen zijn proeven gedaan met onhandelbare gevangenen. Deze

moeilijke mensen zorgden voor 40% van alle problemen in een gevangenis.

Kregen ze een multivitamine- en mineralenpreparaat dan daalde het

onhandelbaarheidspercentage significant.

 

Hetzelfde gold voor scholen. Alle kinderen werd een multivitamine

preparaat gegeven. De moeilijkheden verminderden zeer sterk. De lastige

kinderen werden intelligenter en ook beter gehumeurd (leuker).

 

Voor meer informatie email naar info@pavitro.com