Hooikoorts

*HOOIKOORTS*

Hooikoorts is een ontsteking in de neus, die veroorzaakt wordt door

pollen van bomen, grassen, bloemen en varens. Pollen is stuifmeel van

een plant. Het bestaat uit hele kleine korreltjes die soms niet groter

zijn dan een vijfduizendste millimeter. Transport van pollen door de wind

doet bij de patiënt jeuk ontstaan waardoor men gaat niezen. Ook ontstaat

een waterige afscheiding. Bij ontstekingen komt histamine vrij. Dit is

de stof die de bovenstaande verschijnselen veroorzaakt. Daarom wordt

hooikoorts door de arts vaak bestreden met antihistaminica. Dat zijn dus

histamine verminderende stoffen.

 

Vitamine C is ook een zogenaamd antihistaminicum. Het vermindert de

productie van histamine. Bovendien is het een ontstekingsremmer. Bijna

iedere hooikoortspatiënt zal daarom verbetering ondervinden bij inname

van 5 tabletten van een gram vitamine C per dag of meer. Het is gebleken dat mensen met

een allergie (en hooikoortspatiënten vallen daar onder) veel te weinig

vitamine C in het bloed hebben. Soms moet men heel veel vitamine C

innemen, maar dit dient in overleg te gebeuren met de orthomoleculair

therapeut.

 

Hooikoorts is een allergische reactie, dus alles wat voor allergieën

geldt, geldt ook voor hooikoorts. Een allergie is een te sterke reactie

van het afweersysteem op iets dat van buitenaf komt. Een beter

afweer-systeem is dus een eerste vereiste. Vitamine A is belangrijk voor

een optimale werking van de afweer. Vitamine B5 gebrek verergert

allerlei allergische reacties en ook hooikoorts aanvallen. Vitaminen B5,

B6 en C hebben alledrie een anti-histamine werking. Een gezonde lever

kan histamine snel onschadelijk maken.

 

Vitamine E beschermt het laagje vet, dat elke cel omgeeft. Als de cel

breekt en doorlaatbaar wordt kunnen lichaamsvreemde stoffen de cel

binnen dringen en allergieën veroorzaken. In borstvoeding zit nog een

klein beetje vitamine E maar in flesvoeding vrijwel niet. Misschien is

dit een van de oorzaken waarom kleine kinderen nu veel vaker allergische

reacties vertonen dan vroeger.

 

Ook vitamine A vermindert de doorlaatbaarheid van het celmembraan. De

vitaminen A en E zijn dus voor de hooikoortspatiënt van groot belang.

Het verdient aanbeveling om 3 tot 4 maanden voor het hooikoortsseizoen

te beginnen met grotere hoeveelheden vitamine A en E in te nemen,

tezamen met vitamine C. Bijna iedere hooikoortspatiënt zal door deze

handelswijze veel minder last krijgen in het hooikoortsseizoen.