Diabetes

*DIABETES*

Het aantal mensen met diabetes stijgt in Nederland en de rest van de

westerse wereld onrustbarend snel. Het is daarom vrijwel zeker dat het

veroorzaakt wordt door een slechte voeding of een verkeerde levensstijl.

 

Er bestaan twee soorten diabetes (suikerziekte): De diabetes die in de

jeugd ontstaat heet type I. De diabetes die op latere leeftijd ontstaat

heet type II. De eerste is aangeboren. De tweede in principe ook, maar

die kan toch vermeden worden door een goede levensstijl.

 

Aan de eerste kun je meestal niet veel doen. Wel kan men een gezonde

levensstijl aankweken met voldoende beweging en extra

voedingssupplementen. Hierdoor verbetert de levenskwaliteit. Soms

verandert er ook iets in de insulinehuishouding. Een huisarts moet dan

even controleren of de insuline instelling nog goed is.

 

Aan type II diabetes kun je ook iets doen. Afvallen is meestal de eerste

noodzaak. Voedingssupplementen verhogen de levesnskwaliteit sterk. Ook

dit dient te gebeuren in samenspraak met de arts, omdat deze iedere

verandering moet weten i.v.m. de insuline instelling. Vitamine E heeft

in proeven bewezen diabetespatiënten opmerkelijk goede diensten te

bewijzen.

Chroom picolinaat reguleert de suikerspiegel in het bloed. Op die manier

worden hongeraanvallen voorkomen (hypoglycemie). Het vergroot ook de

doelmatigheid van insuline. Het vergemakkelijkt bovendien het afvallen

wat voor een diabetespatiënt soms noodzakelijk kan zijn.

 

Een vitamine B6 tekort kan de gevolgen van diabetes verergeren.

Verzadigd vet (in vlees) verhoogt de behoefte aan magnesium en vitamine

B6. Omdat te vet eten vaak geassocieerd wordt met het ontstaan van

diabetes is extra magnesium en vitamine B6 een vereiste wanneer men

diabetes type II wil behandelen.

 

Omdat diabetespatiënten sterker vatbaar zijn voor aderverkalking geldt

alles wat bij het hoofdstukje aderverkalking is gezegd ook voor hen. Het

cholesterolgehalte dient laag gehouden te worden.

 

Diabetici krijgen vaak oogproblemen. Een goed vitaminen- en

mineralenprogramma kan deze problemen helpen voorkomen. Regelmatige

oogdrukcontrole door een arts is noodzakelijk.

 

Er is heel recent ontdekt dat de twee natuurlijke stoffen liponzuur en

carnosine bij diabetes zeer goede diensten kunnen bewijzen. Deze twee

stoffen kunnen vooral de gevolgen van diabetes verminderen, zoals

aderverkalking en oogproblemen.

Voor meer informatie zie de tekst bij deze twee stoffen.