Depressief

*DEPRESSIEF*

Depressie is een van de meest voorkomende psychische problemen. Blijvend

depressieve perioden moeten door de arts of psychiater behandeld worden,

maar iedereen kent in zijn of haar leven wel eens perioden waarin het

minder makkelijk gaat. Een milde depressie bestaat wanneer de sombere

stemming, verlies van plezier, concentratieproblemen slaapproblemen e.d.

niet langer dan twee weken duren.

Een ernstige depressie bestaat uit meer symptomen. Dit komt hier niet

aan de orde. Manische depressiviteit komt hier dus ook niet ter sprake.

Het wordt onderschat hoe snel goede voeding kan zorgen voor een goed humeur.

Het is duidelijk aantoonbaar dat een lage bloedsuikerspiegel in verband

staat met een slecht humeur.

Als bijvoorbeeld het ontbijt niet goed is samengesteld kan men de hele

ochtend een slecht humeur houden. Na de lunch volgt dan een kleine

opleving, maar de verdere middag is er weer een onverklaarbare

vermoeidheid. Dit is allemaal een gevolg van een te lage bloedsuikerspiegel.

 

Koffie met suiker bijvoorbeeld doet in het begin de bloedsuikerspiegel

wel stijgen waardoor men zich prettig voelt, maar na een uur volgt een

scherpe daling waardoor een slecht humeur ontstaat, concentratieverlies,

geprikkeldheid, duizeligheid en vermoeidheid. Een ei bij het ontbijt kan de

bloedsuikerspiegel hoog houden gedurende de hele ochtend.

 

Als aan een slecht dieet vitamine B complex wordt toegevoegd, dan wordt

onmiddellijk het humeur beter. Vooral vitamine B1 heeft een gunstige

werking. Vaak verdwijnt de vermoeidheid vrijwel onmiddellijk als iemand

met een slechte vitamine B1 status deze vitamine krijgt toegediend.

 

Depressieve gevoelens kunnen ontstaan als gevolg van een tekort aan

vitamine B3, foliumzuur en biotine. Het is daarom het beste om het hele

B complex in te nemen.

Alle vitaminen werken met elkaar samen en versterken elkaars werking

(synergie). Dat geldt nog sterker voor de B vitaminen.

 

Twee andere stoffen die een sterk positief effect hebben op een goed

humeur zijn calcium en magnesium. Een magnesiumtekort veroorzaakt bij

sommige personen geïrriteerdheid, angst en overgevoeligheid voor geluid.

Als het tekort langer aanhoudt ontstaan depressie en slapeloosheid.

Voegt men magnesium toe dan verdwijnen veel van deze symptomen.

 

Voor de menstruatie daalt het calciumgehalte sterk. Depressie, hoofdpijn

en irritatie ontstaan. Dan kan het soms zijn dat een vrouw hardop of in

zichzelf zegt: 'Ik kan mezelf niet uitstaan'. Toch is dit probleem

meestal te voorkomen door meer calcium (en magnesium) in te nemen.

 

Serotonine is een stof die in de hersenen

voorkomt en ervoor zorgt dat noodzakelijke prikkels op de juiste manier

worden overgedragen. Deze stof is van belang gebleken voor een goed

humeur. L-Tryptofaan vrije voeding verlaagt het serotonine gehalte in de

hersenen. Hierdoor ontstaan depressiviteit en angstgevoelens en ook soms

agressief gedrag. Wordt L-Tryptofaan weer toegevoegd aan de voeding dan

verdwijnen deze symptomen weer. Tryptofaan is een goed slaapmiddel dus innemen voor het slapen gaan.