Dementie

*DEMENTIE*

Toen in de vooroorlogse Sovjet Unie Lenin stierf werd zijn brein

onderzocht. Men verwachtte een heel bijzonder exemplaar aan te treffen.

Lenin was immers de grootste redenaar van de Sovjet Unie en bijgevolg

zou het wel eens een verrassing kunnen opleveren. Men werd inderdaad

verrast, maar niet door de omvang van het brein. Wel door de gele kleur

ervan. Het brein van Lenin was geoxideerd, d.i. ranzig

geworden! Dit gebeurt bij verouderingsprocessen als zij niet in toom

worden gehouden. Op het eind van zijn leven kunnen de hersenen van Lenin

niet meer goed gefunctioneerd hebben.

 

De kans op dementie neemt toe met het ouderworden. Het is een sluipend

proces dat al veel eerder inzet met oxidatieschade van het

geheugencentrum in de hersenen. De ziekte van Alzheimer (een vorm van

dementie) komt het meest voor bij ouderen. Met het ouder worden

verliezen we hersencellen. Wanneer dit verlies te snel gaat ontstaan

hersenziekten. De ziekte van Parkinson is een met dementie vergelijkbare

ziekte. Ook hier verliest men hersencellen, maar wel in een ander

hersengebied. Deze patiënten vertonen ook vaak verschijnselen van

Alzheimer.

 

Cortisol is een van de boosdoeners bij deze hersenziekten. Het is een

stresshormoon. Wanneer dit chronisch te lang in het lichaam blijft is

het schadelijk voor het lichaam. Alles wat voor stress geldt (zie

aldaar) geldt ook voor het in toom houden van cortisol en het vertragen

van dementie. Prednison is een stof vergelijkbaar met cortisol. Dit

heeft dus dezelfde nare bijwerkingen. Ook aderverkalking kan een oorzaak

zijn van hersenziekten. Dit veroorzaakt een slechte circulatie in de

hersenen.

 

Maar gelukkig is het mogelijk om met behulp van onder andere vitamine C,

vitamine E en selenium de schade in de hersenen te beperken. Hierdoor

worden dementie en andere verouderingsverschijnselen van de hersenen

uitgesteld en soms geheel voorkomen.

 

Vitamine C komt 10 maal meer voor in de hersenenvloeistof dan in het

bloed. Dit komt door de vitamine C pompjes in het membraan, dat het

brein omgeeft: de bloed-hersenbarrière. Iedere zenuwcel heeft ook

membraantjes die nog meer vitamine C pompjes bevat. Hierdoor komt in de

hersencel 100 maal zoveel vitamine C terecht als in het bloed. Het is

dus duidelijk dat de hersenen bijzonder gevoelig zijn voor vitamine C

tekorten. Vitamine C voorkomt de oxidatie; van de hersenen.

 

Toevoegen van vitamine B12 stimuleert het leerproces bij proefdieren.

Het is waarschijnlijk dat het ook bij de mens hetzelfde doet. Tekorten

aan B vitaminen veroorzaken geheugenproblemen. B vitaminen bevinden zich

in een goede formule.

Ook Choline verbeterde in een proef het geheugen van Alzheimer

patiënten.