ADHD

ADHD EN VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) is de diagnose die wordt

gebruikt om kinderen te beschrijven die niet goed opletten, impulsief

zijn en hyperactief.

 

*VEEL GEBRUIKTE MEDICIJNEN BIJ ADHD*

Stimulantia: methylphenidaat (ritalin) en amfetaminen. Tricyclische

antidepressiva:imipramine, desipramine (pertofran), en nortriptyline

(nortrilen).

Alpha2-agonisten: clonidine, guanfacine (estulic) en bupropion (zyban).

 

*VETZUREN TEKORT*

Uit een onderzoek bleek dat kinderen met een lagere concentratie van zg.

omega 3 vetzuren significant meer gedragsproblemen, driftbuien,

leermoeilijkheden, gezondheidsproblemen en slaapproblemen hadden dan

kinderen met meer omega 3 vetzuren in het lichaam.

De oorzaak van een verminderde hoeveelheid van deze "lange keten

meervoudig onverzadigde vetzuren" is niet duidelijk. Waarschijnlijk is

er een verband met de verstoorde omzetting van bepaalde vetten tot

vetzuren die nodig zijn in de hersenen van kinderen.

Vooral was in een bepaalde groep van ADHD kinderen een laag niveau van

EFA's (essentiele vetzuren) aanwezig. Verschillende andere onderzoeken hebben aangetoond dat

iemand met ADHD vergelijkbare symptomen heeft als iemand met een tekort aan essentiële vetzuren (EFA's).

 

*NEDERLANDS ONDERZOEK*

Een recent Nederlands onderzoek bestudeerde de effecten van inname van

Carnitine bij kinderen met ADHD. De onderzoekers werden aangenaam

verrast. Het ADHD gedrag werd door ouders en onderwijzers bijgehouden op

een checklist. Het onderzoek was dubbelblind dus goed van opzet. Voor de

behandeling was het gedrag van 24 jongens sterk afwijkend van dat van

normale Nederlandse schooljongens.

De hoeveelheid Carnitine en Acetyl-Carnitine (een broertje van

Carnitine) in het bloed was duidelijk toegenomen gedurende de

onderzoeksperiode.

Bij 13 van de 24 jongens die Carnitine kregen toegediend verbeterde het

gedrag. Ook bij 13 van de 24 jongens verbeterde het schoolgedrag volgens

de onderwijzers.

De 13 jongens vertoonden een duidelijke verbetering vergeleken met de

uitgangspositie. Bij de meerderheid zijn geen bijwerkingen waargenomen.

Bij de 13 jongens die positief scoorden bleek de vermindering van

afwijkend gedrag 20-65% te bedragen. De behandeling met Carnitine

verbeterde vooral het concentratievermogen. Het verminderde ook het

agressieve gedrag van deze jongens met ADHD.

 

*ONDERSTEUNEND ONDERZOEK*

In een onderzoek bij mensen met het Down syndroom kon toediening van

L-Acetylcarnitine een significante verbetering teweegbrengen in visueel

geheugen een concentratievermogen.

Dit betekent wellicht dat ADHD net als het Down syndroom een aangeboren

afwijking kan zijn. Men gaat er vooralsnog vanuit dat van ADHD de

oorzaak onbekend is. Er wordt wel gedacht dat de oorzaak biologisch

(lichamelijk) kan zijn en meerdere oorzaken kan hebben.

In een ander onderzoek zijn verschillende alternatieve behandelingen

onderzocht op hun effectiviteit:

Lood ontgifting: positief voor sommigen

Allergie controle: positief voor sommigen

Ontspanningsoefeningen: positief voor sommigen

IJzer inname: beloftevol

Magnesiuminname: beloftevol

Chinese kruidentherapie: beloftevol

Meditatie: beloftevol

Zink inname: positief

Alle vitaminen in hogere dosis: positief

Stoppen met suiker: niet effectief

Inname van sommige aminozuren: 2-3 maanden effectief

Laser acupunctuur: is effectief bij volwassenen

 

Advies:

Als gevolg van het bovenstaande lijkt het zinvol om ieder kind met de

diagnose ADHD de volgende vitamine en mineralen te laten innemen:

Multivitaminen en mineralen capsules.

L-Carnitine

Omega 3 vetzuren

 

En verder:

Controleer op een eventuele allergie.

Doe ontspanningsoefeningen met het kind.

Gebruik meervoudig onverzadigde vetzuren (EFA's) in de voeding. Die

bevinden zich in plantaardige oliën.